A blog from the University of Borås

Thursday, April 12, 2012

EU commission survey


EU-kommissionen utreder vilka hinder Erasmusstudenter möter när de flyttar till ett annat EU-land för att studera och försöker öppna ett bankkonto. Finansdepartementet har därför skapat en enkät som de skulle uppskatta om du har möjlighet att svara på. Deadline för att besvara frågorna är den 19 juni.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/exchange_student_bank_account_en.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The EU Commission investigates the obstacles Erasmus students encounter when they move to another EU country to study and try to open a bank account. Ministry of Finance has created a survey that they would appreciate if you could answer. The deadline is June 19.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/exchange_student_bank_account_en.htm

No comments:

Post a Comment